Summer infant

summer infant_title-640x140
summer about us

ما میدانیم که با تولد نوزاد شما همه چیز تغییر می کند، گر چه نوزاد در آغوش شما همیشه در یک سن و اندازه نخواهد ماند اما همیشه به شما بعنوان تکیه گاه و همراه نگاه می کند، شما هم میتوانید برای بزرگ کردن فرزند دلبندتان روی ما حساب کنید. ما در تیم سامر تلاش کرده ایم که غذا خوردن، حمام کردن، بازی کردن و مراقبت از نوزاد را برای شما و نوزادتان لذت بخش کنیم. و لحظات ویژه ای را برای شما رقم بزنیم.

“فرزندتان شما را دارد و شما ما را دارید.”